Osuszanie piwnic w Krakowie.

Wynajem osuszaczy powietrza Kraków.

Co było przedmiotem osuszania.

Były nim pomieszczenia piwniczne w starej kamienicy w Krakowie, na które długotrwale oddziaływała wilgoć.
Dostawała się przez uszkodzoną izolację pionową budynku i spowodowała zawilgocenie murów poniżej poziomu gruntu.
Materiałem budulcowym ścian w tym przypadku była cegła, która niestety jest jednym z najtrudniejszych do osuszenia materiałów.
Po odtworzeniu izolacji właściciel budynku postanowił osuszyć budynek przy zastosowaniu osuszaczy powietrza.

Jakie urządzenia zastosowaliśmy?
  • Osuszacze kondensacyjne obniżają wilgotność powietrza w pomieszczeniu, powodując migrację wilgoci z mokrych ścian w kierunku suchego środowiska, czyli w tym przypadku powietrza w otaczającej je kubaturze.
  • Wentylatory przemysłowe stosowane w celu zwiększenia cyrkulacji powietrza co przyśpiesza osuszanie budynku minimum o 30%.
  • Nagrzewnice powietrza, które podniosły temperaturę do optymalnych poziomów.
Przebieg osuszania.

Tak jak wspomnieliśmy, cegła to materiał trudny do osuszenia, który szybko wchłania wilgoć, z kolei bardzo wolno ją oddaje.
Wiadomo, że cegła jest twarda i cechuje się wysoką odpornością na ściskanie, a co za tym idzie, jej struktura blokuje zjawisko dyfuzji, czyli mieszania się cząsteczek gazowych (suche powietrze otoczenia) z cząsteczkami w fazie ciekłej (wilgoć w podłożach).
W praktyce proces osuszania cegły wygląda następująco:

  1. Obniżenie wilgotności powietrza do 30%.
  2. Długotrwałe utrzymanie tej wilgotności (około 2-3 tygodnie).
  3. Po tym czasie następuje wyczekiwane otwarcie porów w materiale umożliwiające wyciąganie z niego wilgoci.
  4. Kontynuacja osuszania do oczekiwanych poziomów pomiarów wilgotności.
Podsumowanie.

Czas trwania tego zlecenia wyniósł 4 tygodnie, co w naszej opinii jest bardzo dobrym wynikiem.
Początkowo założyliśmy okres 6-7 tygodni, jednak odpowiedni zestaw urządzeń skutecznie pozbył się zawilgocenia o wiele szybciej.

Zapraszamy klientów, którzy mają podobne problemy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, w celu omówienia Państwa przypadku.
Aktualnie mamy w ofercie atrakcyjną promocję, dającą możliwość otrzymania 20-procentowego rabatu na usługę kompleksowego osuszania budynku.
Wystarczy jedynie wpisać w temacie wiadomości „wynajem osuszaczy powietrza Kraków” co automatycznie uprawnia do preferencyjnych warunków umowy.