Osuszanie budynków Tychy.

Likwidacja wilgoci technologicznej w w nowo budowanym domu.

Osuszanie budynków Tychy to rejon, w którym często mamy okazję świadczyć nasze usługi.
Podstawowe pozycje w naszej ofercie to:

  • kompleksowe osuszanie budynków
  • wynajem osuszaczy powietrza
  • wynajem wentylatorów
  • ozonowanie pomieszczeń
  • pomiary wilgotności
  • lokalizacja wycieków

Czego dotyczyło osuszanie w tym budynku?

Przedmiot zlecenia to konieczność szybkiego pozbycia się wilgoci technologicznej z konstrukcji domu.
Jej nadmierna ilość nie pozwoliła na rozpoczęcie kolejnego etapu budowy i wykończenia wnętrz.
Inwestor jako najpilniejszą potrzebę wskazał osuszenie mokrego stropu, aby można było wylać posadzkę.
W związku z tym iż firma wykonująca wylewki umówiona była na konkretny termin, potraktowaliśmy to zlecenie priorytetowo.
Bezsprzecznie fakt, iż na ścianach i sufitach położono tynki, wpłynął na bardzo wysoką wilgotność powietrza w całym budynku.
Dlatego podstawą do osiągnięcia szybkich rezultatów w osuszaniu był dobór odpowiedniego zestawu urządzeń.
Takiego, który obniży wspomnianą wysoką wilgotność powietrza do skrajnie niskich poziomów.

Dobór urządzeń do osuszania budynku Tychy.

Oczywiście baza do działania to osuszacze powietrza i wentylatory.
Czy to wystarczyło?
Otóż nie.
Ze względu na niską temperaturę w całym domu (12°C) sprzęt wykorzystałby zaledwie max. 40% swojego potencjału.
Mam tu na myśli głównie osuszacze powietrza, których wydajność jest zależna od temperatury powietrza.
Dlatego postanowiliśmy użyć nagrzewnic powietrza, co umożliwiło uzyskanie idealnych warunków do osuszania.
Zainstalowaliśmy 5 osuszaczy powietrza, 6 wentylatorów oraz 2 nagrzewnice.
Wilgotność powietrza obniżyliśmy do 30% RH, więc pozostało już tylko spokojnie czekać na wyniki.

Monitorowanie procesu osuszania i bieżąca obsługa urządzeń.

Ponieważ właścicielowi zależało na jak najszybszym efekcie, zlecił nam nadzór nad osuszanym budynkiem.
Polegało to na odbywaniu wizyt kontrolnych co dwa dni, w trakcie których podejmowaliśmy ewentualne działania korygujące, a także wykonywaliśmy pomiary wilgotności.

Zakończenie osuszania domu Tychy.

Po 10 dniach pracy, zamontowanych przez nas urządzeń, pomieszczenia zostały osuszone i przygotowane tym samym do dalszych prac budowlanych.
Na tym etapie zakończyliśmy naszą pracę w tym budynku.