OSUSZANIE STREF IZOLACJI PODŁOGOWYCH

Osuszanie budynków jest bardzo złożoną dziedziną, która w swym zakresem znacznie wykracza poza proste zastosowanie osuszaczy powietrza.
W tym artykule skupimy się na modelowym osuszaniu strefy izolacji podłóg w tak zwanym nowym budownictwie.
Z osuszaniem stref izolacji, potocznie zwanym osuszaniem pod posadzkowym, mamy do czynienia, kiedy np. w wyniku awarii powierzchnia podłogi została zalana dużą ilością wody.
W takim przypadku woda częściowo zostaje wchłonięta w posadzkę i ściany. Jednak spora jej część dostaje się dylatacjami pod warstwę wylewki, czyli wspomnianą wcześniej strefę izolacji.

Co to tak naprawdę znaczy „strefa izolacji podłogi” ?.

W nowych konstrukcjach budowlanych, na górnej części wykonanego wcześniej stropu układa się w kolejności:

 • Izolację przeciwwilgociową z folii.
 • Izolację termiczną ze styropianu.
 • Końcową izolację przeciwwilgociową z folii.
 • Wylewkę końcową – czyli podkład pod elementy wykończeniowe np. panele, płytki.

A zatem woda, która dostała się w opisaną wyżej strefę, zalega pomiędzy warstwą folii, styropianem oraz folią znajdującą się nad nim.
W takim przypadku wilgoć została w pewnym sensie hermetycznie zamknięta, gdyż pod nią i nad nią znajdują się elementy paroszczelne.
Jedynymi przestrzeniami, przez które możliwe jest jej częściowe odparowanie, to krawędzie styku posadzki ze ścianami.

                        

Załączone zdjęcia obrazują nam, jak stykające się z podłogą ściany absorbują wilgoć z pod posadzki.
Mamy tutaj do czynienia z książkowym przykładem podciągania kapilarnego, czyli podciągania przez materiał wilgoci ku górze.
Warto nadmienić, że proces wysuszenia samoczynnego (bez wspomagania urządzeniami), trwa nawet trzy lata.
Z całą pewnością takie zaniechanie doprowadzi do wielu problemów jak niszczenie mienia, rozwój grzybów i pleśni, znaczne obniżenie warunków bytowych.
A zatem jak zostało napisane na wstępie tego artykułu, w uporaniu się z tego typu problemem nie pomoże zastosowanie jedynie osuszaczy powietrza.
Jedyna skuteczna metoda to zastosowanie specjalistycznych pomp ciśnieniowych w zestawie z osuszaczami powietrza oraz opcjonalnie cyrkulatorami powietrza.

W praktyce wykonanie kompleksowe usługi osuszania pod posadzkowego odbywa się przez:

 • Diagnostykę zalanych pomieszczeń (ocena stopnia zalania, wykonanie pomiarów wilgotności).
 • Wykonanie w posadzce odpowiedniej ilości otworów o średnicy 40 mm.
 • Montaż pompy lub pomp ciśnieniowych (w zależności od potrzeby).
  -Wykonanie instalacji przewodów/węży do wykonanych otworów oraz ich podłączenie do urządzenia.
  -Dobranie odpowiedniej mocy przepływającego powietrza.
 • Instalacja osuszacza lub osuszaczy powietrza odpowiednich do kubatury pomieszczeń.
 • Instalacja cyrkulatorów powietrza.
 • Monitorowanie procesu osuszania w odpowiednich cyklach czasowych.

FAZA PIERWSZA.

W pierwszej fazie osuszania pod posadzkowego pompy ciśnieniowe zostają załączone,  aby pracowały w trybie podciśnienia, czyli w uproszczeniu, zasysają wodę fizycznie znajdująca się pod posadzką.
Dodatkowo w trakcie odsysania wody, dylatacjami przy ścianach wciągamy pod posadzkę suche i ciepłe powietrze, które powoduje osuszanie tej strefy.
Znacznie obniżoną (od standardowej) wilgotność powietrza uzyskujemy przez wcześniejsze zastosowanie osuszaczy powietrza oraz opcjonalnie cyrkulatorów.

FAZA DRUGA.

W drugiej fazie osuszania pod posadzkowego pompy pracują w trybie nadciśnienia, czyli wtłaczają pod posadzkę bardzo suche i ciepłe powietrze.
Rozpoczęcie nadmuchu jest możliwe dopiero po upewnieniu się, że wcześniejszymi działaniami skutecznie usunęliśmy stojącą fizycznie wodę spod podłogi.

                                     

ZAKOŃCZENIE OSUSZANIA.

Od momentu rozpoczęcia osuszania do chwili jego zakończenia cały proces monitorujemy przy użyciu odpowiednich mierników wilgotności.
Właśnie na podstawie pomiarów potwierdzamy fakt osiągnięcia odpowiednich poziomów wilgotności pozwalających, na zakończenie osuszania.

DEZYNFEKCJA.

Czy po całkowitym osuszeniu możemy uznać, iż zlecenie zostało całkowicie zakończone?

Odpowiedź jest krótka: NIE.

Duże nagromadzenie wilgoci oraz jej długotrwała obecność w każdym przypadku spowodują idealne warunki dla powstawania grzybów i pleśni.
A więc aby uznać nasze prace za zakończone, konieczne jest wykonanie dezynfekcji strefy pod posadzką przy użyciu generatorów ozonu.

Odbywa się to w następujący sposób:

 • Demontaż osuszaczy powietrza.
 • Pozostawienie działających pomp (bez względu czy zastosowane jest nadciśnienie, czy podciśnienie).
 • Instalacja odpowiedniej mocy generatorów ozonu w stosunku do kubatury.
 • Po uzyskaniu odpowiedniego stężenia ozonu w pomieszczeniach (pomiar specjalnym miernikiem) powietrze z jego zawartością przepływa pod warstwą podłogi, skutecznie ją odkażając.
 • Po upływie odpowiedniej ilości czasu demontaż pomp, ozonatorów, wietrzenie pomieszczeń.

Ogólnie Ilość zalet, która płynie z ozonowania, lecz także złożoność tematyki jest bardzo duża, tak więc szczegółowy opis tej dziedziny zostawimy na osobny artykuł.
Trzeba jednak wiedzieć, że usługi ozonowania pomieszczeń bezwzględnie mogą wykonywać jedynie osoby kompetentne i przeszkolone w tej tematyce.

PROBLEMATYKA.

Często zdarza się, iż firmy działające w branży osuszania budynków, przez samo posiadanie pomp ciśnieniowych, uważają, iż są w stanie podjąć się każdego zlecenia.
Otóż nic bardziej mylnego.
W trakcie tak specjalistycznych prac osuszeniowych szczególne znaczenie ma profesjonalne wykonanie oraz monitorowanie procesu osuszania przez cały czas jego trwania.

Istnieje wiele składowych wpływających na stopień trudności tego typu usług np.:

 • Doświadczenie związane z lokalizacją przegród montowanych na stropach, takich jak elementy instalacji elektrycznych, wodno kanalizacyjnych itp., stanowiących przeszkody dla odciąganej wody oraz mogą zostać uszkodzone w trakcie odwiertów w posadzce.
 • Poprawna lokalizacja instalacji ogrzewania podłogowego w celu bezpiecznego wykonania odwiertów w posadzce – konieczność posiadania profesjonalnej kamery termowizyjnej a także, pełna umiejętność wykorzystania jej funkcji.
 • Dobór odpowiedniej ilości urządzeń oraz ich mocy (osuszacze powietrza, pompy ciśnieniowe, wentylatory).
 • Zastosowanie odpowiedniej mocy przepływającego powietrza w trakcie pracy pomp.
  Zbyt duże ciśnienie może spowodować spękania na warstwie wylewki, znacznie ją osłabiając.
 • Odpowiednie skonfigurowanie ilości otworów oraz ich poprawne wykonanie (bez uszkodzeń izolacji znajdującej się na stropie).
 • Profesjonalne pomiary wilgotności, przy użyciu mierników wilgotności odpowiednich do badanego materiału.
  Na podstawie rzetelnie wykonanych pomiarów, często zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych odwiertów w posadzce.
 • Praca według ściśle określonych kryteriów oraz wykonanie odpowiednich protokołów i dokumentacji z osuszania np. dla firm ubezpieczeniowych,  gwarantujących bezproblemową wypłatę odszkodowania.

PODSUMOWANIE.

Jak widać dziedzina osuszania budynków oraz jej składowe, to działania w trakcie prowadzenia,  których można „po drodze” napotkać wiele problemów, które spowodują, że działanie będzie nieskuteczne.
Warto zatem pamiętać, że przy usuwaniu szkód po zalaniach lub też innych przypadkach związanych z nadmiarem wilgoci, posiadanie odpowiedniego parku maszynowego zawsze musi iść w parze z doświadczeniem osób odpowiedzialnych za osuszanie.